Hak anda: Cuti Tahunan dan Upah Cuti di Malaysia -_DOMAIN_. … pekerja
bekerja untuk majikan tersebut seperti yang tertera di dalam Akta Kerja 1955. …
Pekerja itu tidaklah layak untuk bercuti tahunan jika dia tidak menghadirkan diri
… kontrak dan undang-undang membolehkan bayaran ganti cuti (pada kadar gaji
 …

Pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 ialah semua pekerja yang
menerima gaji tidak … yang dirasakan tidak adil dan tidak mengikut lunas
undang-undang yang ditetapkan. … Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM);.

Akta Kerja. 1955 [Akta 265], Menteri membuat peraturan-peraturan yang
berikut: … dipersetujui dalam kontrak perkhidmatan atau yang ditentukan di
bawah … Peraturan-Peraturan ini tidak terpakai bagi pekerja separa masa—. (a)
yang …